Skip to content

Sensit P-License app

  • Beheer rechtmatig gebruik van parkeerplaatsen.
  • Voor identificatie van voertuigen.
  • In de app kan kunnen parkeerplaatsen worden toegewezen aan specifieke doelgroepen.