Sensit P-Guide app

  • Beschikbare parkeergegevens kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd en beheerd
  • Stadsmarketingmogelijkheden met lokaal nieuws en info-sectie
  • Realtime parkeerinformatie verstrekken aan automobilisten.
  • Speciaal voor kleinere parkeerprojecten.

Sensit P-License app

  • Beheer rechtmatig gebruik van parkeerplaatsen.
  • Voor identificatie van voertuigen.
  • In de app kan kunnen parkeerplaatsen worden toegewezen aan specifieke doelgroepen.