Intelligent sleutelmanagement brengt veiligheid op gesloten afdeling Trajectum

Op de gesloten afdeling van de Forensisch Psychiatrische Kliniek Berkelland in Rekken mogen de cliënten het terrein niet verlaten zonder toestemming. De zorginstelling van stichting Trajectum hanteert strikte protocollen opgesteld door de Dienst Justitiële Inrichtingen. Om een veilige omgeving te creëren voor zowel cliënten als personeel is een optimale beveiliging noodzakelijk. De specialistische kennis en kunde van CETEQ wat betreft toegangscontrole en sleutelbeheer wordt ingeschakeld.

Stichting Trajectum is een landelijke zorginstelling gespecialiseerd in psychiatrie, forensische en klinische gezondheidszorg. Cliënten uit het hele land komen naar één van hun instellingen in het noorden en oosten van Nederland. Bij Trajectum komen mensen met een lichtelijk verstandelijke handicap, gedrags- en verslavingsproblematiek. Cliënten kunnen vrijwillig opgenomen worden, maar op de gesloten afdeling Berkelland worden ook mensen geplaatst met een rechterlijke machtiging of een strafrechtelijke veroordeling.

Opdrachtgever

Stichting Trajectum

Industrie

Forensische Branche

Diensten

Sleutelmanagement Toegangscontrole

Merken

Deister

Automatic Systems

Castel

Beveiligingsniveau 2 en strikte protocollen

Bewoners van locatie Berkelland leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Hierin worden ze begeleid en gecontroleerd door de medewerkers die altijd op de afdeling aanwezig zijn. De behandelkliniek opereert op beveiligingsniveau 2: een set beveiligingsregels vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Bewoners kunnen zich binnen het gebouw vrij bewegen, maar de buitendeur blijft gesloten.

Om de veiligheid te waarborgen inspecteert een externe partij met regelmaat de specifieke kwaliteitsnorm (ISO 9001:2015 – CCAF). Stichting Trajectum zocht daarom een partner die aan deze hoge kwaliteitseisen kan voldoen. Naast de ruime ervaring en specialistische kennis werkt CETEQ ook met gecertificeerde producten voor toegangscontrole en sleutelmanagement. De systemen van Deister en Automatic Systems staan bekend om hun betrouwbaarheid. Een samenwerking was snel beklonken.

  • Clienten met Onbegrepen Gedrag
  • Stricte Kwaliteitsnormen
1

Deister Proxsafe

Sleutels blijven een essentieel onderdeel van elke beveiligingsoplossing, maar het belang ervan wordt vaak over het hoofd gezien. Ze controleren de toegang tot kritieke gebieden en hoogwaardige apparatuur. Een elektronisch sleutelbeheersysteem kan beperken welke mensen toegang hebben tot individuele sleutels, het is een toegangscontrolesysteem voor sleutels. Als u weet wie, wanneer en waar ze zich bevinden, hebt u altijd de controle en voelen mensen zich verantwoordelijker, wat betekent dat er minder sleutels verloren gaan. Het implementeren van een sleutelbeheersysteem kan de operationele kosten en middelen verlagen door het handmatige probleem en de teruggave van uw sleutels uit te bannen.

1

Automatic Systems en Deister

De toegangscontrole van het gebouw bestaat uit een 24-uurspost. Bezoek wordt op gezette tijden ontvangen en leveranciers  dienen zich te melden bij de portier van het complex. In de entreehal plaatst CETEQ een trilane tourniquets van Automatic Systems, een draaipoort met drie stangen, die wordt geopend met elektronische kaartlezers van het merk Deister. De toegangspasjes zijn persoonsgebonden en laten via software live zien wie op welk tijdstip zich in een ruimte bevindt. Daarnaast signaleert het systeem deuren die onvolledig zijn afgesloten.

2

Deister Proxsafe

In het pand openen sleutels de gemeenschappelijke ruimtes, medicijnkasten en de privékamers. Toegang verlenen aan de juiste personen op relevante momenten brengt veiligheid. CETEQ heeft twee daarom Proxsafe sleutelkasten van Deister geïnstalleerd.

 

De Proxsafe sleutelkluis geeft enkel geautoriseerde personen toegang tot de juiste sleutels. Personeel kan bij de centrale ingang toegang krijgen tot de gewenste sleutelbossen door zich te identificeren met een code, smartcard of biometrische verificatie. Binnen enkele seconden licht het keypanel op en geeft het systeem de gemachtigde sleutel vrij.

Met de Deister Commander software is er altijd controle over uitgeleende sleutels. Zo kan er ingesteld worden dat bijvoorbeeld de sleutel van de medicijnkast slechts op bepaalde tijdstippen beschikbaar is door geautoriseerd personeel. Of kan de sleutel alleen worden uitgegeven wanneer er meerdere medewerkers zich melden. Het systeem registreert alle handelingen nauwkeurig in een datasheet. Op het moment dat sleutelbossen niet binnen een bepaald tijdsbestek retour zijn, verzendt de Commander software automatisch een email naar de betreffende medewerker en leidinggevende.

3

Deister Commander software

De sleutels die binnenshuis gebruikt worden, mogen het pand niet kunnen verlaten. Het was een absolute eis van Trajectum. CETEQ’s ICT-afdeling heeft hiervoor een passende oplossingen gevonden binnen de bestaande infrastructuur. Zij maakte een veilige en stabiele koppeling tussen het bestaande personeelsregistratiesysteem dat Trajectum gebruikt en de nieuwe Commander database van Deister.

Notities en wijzigingen in het personeelsdossier worden direct doorgevoerd in het Commander sleutelbeheersysteem. Zo wordt nieuwe data snel en automatisch met elkaar uitgewisseld. Deze innovatieve software-integratie zorgt voor een naadloze communicatie tussen de verschillende databases. 

4

Castel

Resultaat

De integratie van de verschillende beveiligingssystemen zorgt ervoor sleutelbossen het pand niet kunnen verlaten of kunnen verdwijnen. Bij binnenkomst neemt het personeel de voor hun geautoriseerde sleutelbos uit het systeem waarbij er direct wordt geregistreerd  wie welke sleutels in zijn of haar bezit heeft. Pas als een medewerker een sleutelbos heeft teruggeplaatst in de sleutelkast, kan zij het  gebouw weer verlaten.

Met de integratie van de innovatieve systemen van Deister en Automatic Systems voldoet Stichting Trajectum aan de veiligheidseisen die de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft gesteld. De inspecties blijken toereikend en daarmee is het vertrouwen in het beveiligingsprotocol van Trajectum bewezen. 

CETEQ is trots als partner van Trajectum een bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid van het personeel en de bewoners van afdeling Berkelland. Tot op heden staat CETEQ in nauw contact met Trajectum om het locatiemanagement van nazorg en advies te voorzien.

  • Altijd Toezicht op Sleutelbeheer
  • Verhoogde Veiligheid / Betere Bescherming Clienten en Personeel