Verhoogde Veiligheid in Zorginstelling door Intelligent Sleutelmanagement van Deister

Afdeling Berkelland van zorginstelling Trajectum is een Forensisch Psychiatrische Kliniek in de gemeente Rekken. Op deze gesloten afdeling genieten de cliënten enige mate van bewegings- vrijheid, maar kunnen het terrein niet zonder toestemming verlaten. Dit vraagt dit om een uiterst nauwsluitende coördinatie van het beveiligingssysteem. Hiervoor gelden strikte protocollen die zijn opgesteld door Dienst Justitiële Inrichtingen. Stichting Trajectum werkt daarom nauw samen met CETEQ, vanwege de specialistische kennis en kunde van toegangscontrole en sleutelbeheer en het kunnen leveren van gecertificeerde sleutelmanagementsystemen.

Opdrachtgever

Stichting Trajectum

Industrie

Forensische Branche

Diensten

Sleutelmanagement Toegangscontrole

Merken

Deister Automatic Systems Castel

Een Veilige Haven Met Perspectief

Op de gesloten afdeling van Berkelland krijgen bewoners ondersteuning, controle en begeleiding bij het leren omgaan met verantwoordelijkheid en vrijheid. Sommige cliënten kunnen echter grensoverschrijdend gedrag vertonen dat klinische bewaking nodig maakt. Berkelland is een behandelkliniek op beveiligingsniveau 2, waarvan de protocollen zijn opgesteld door Dienst Justitiële Inrichtingen. In de indicatoren wordt bijvoorbeeld bepaald wat de mate van bewegingsvrijheid is. Er zijn ook geregeld externe audits, waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn geheel door een externe partij wordt getoetst tegen een specifieke kwaliteitsnorm (ISO 9001:2015 – CCAF). Derhalve zocht Trajectum een deugdelijke partner om nauw mee samen te werken aan de veiligheid van dit terrein. Trajectum kwam hierbij uit bij CETEQ, omdat ze behoefte hadden aan gecertificeerde producten voor toegangscontrole en sleutelmanagement. CETEQ levert dit soort systemen van Deister en Automatic Systems. Deze fabrikanten staan bekend om hun uiterst betrouwbare tourniquets en sleutel managementsystemen, die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van Dienst Justitiële Inrichtingen.

  • Clienten met Onbegrepen Gedrag
  • Stricte Kwaliteitsnormen
1

Deiste Proxsafe

When, while the lovely valley teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the impenetrable foliage of my trees, and but a few stray gleams steal into the inner sanctuary.

1

Automatic Systems Trilanes & Tourniquets

Veiligheid begint altijd bij de toegang. De buitendeur is voor patiënten permanent afgesloten. In de kliniek mag bezoek worden ontvangen op de daarvoor bestemde tijden. Gasten en leveranciers dienen zich eerst te melden bij de portier van het complex. De toegangscontrole van het gebouw bestaat uit een 24-uurspost. CETEQ heeft in de entreehal trilane tourniquets van Automatic Systems geplaatst die openen met elektronische kaartlezers van het merk Deister. De hiervoor bestemde toegangspasjes zijn persoonsgebonden en werken op een gestandaardiseerd Mifare protocol. Het door CETEQ vernieuwde systeem voor toegangscontrole biedt extra veiligheid, doordat de beveiligingsmedewerkers nauwsluitend kunnen coördineren wie op welk tijdstip gerechtigd is het gebouw, of bepaalde ruimtes daarvan, te betreden. Door de aan- en afwezigheidscheck is met software live te monitoren wie zich waar in het gebouw bevindt en is het mogelijk om niet goed afgesloten deuren te signaleren. Het personeel kan het pand ook niet verlaten als ze hun sleutels nog niet ingeleverd hebben in de beveiligde sleutelkasten van Deister.

2

Deisters Intelligente Sleutelmanagement

Real time registratie van gedeeld sleutelgebruik is voor Trajectum belangrijk en zelfs een criterium vanuit overheidswege. Trajectums beveiligingsteam administreert alle sleutelbossen voor de verscheidene gebouwen en afdelingen op het terrein. Het betreft gebouwgebonden sleutels die toegang geven tot verschillende gedeelde ruimtes, maar ook de privékamers van de cliënten. CETEQ heeft twee Proxsafe sleutelkasten van Deister in Trajectums beveiligingsprotocol geïntegreerd. De uiterst veilige en modulaire sleutelbeheersystemen bieden slimme besturing, beheersing en documentatie van de sleutels. Dit gaat gemakkelijk en snel door de krachtige Commander software, het praktische ontwerp van Deisters massief stalen sleutelkluizen en de elektronische keytags. De Proxsafe sleutelkluis beperkt welke personen toegang hebben tot de sleutels, van zorgprofessionals tot schoonmakers. Bij de centrale ingang kan het personeel de benodigde sleutels ophalen. Om toegang te krijgen tot de kloppende sleutel, zijn via een terminal meerdere identificatiemethodes denkbaar. Dit kan met een code, een smartcard, of biometrische verificatie. Er hoeft niet langer te worden gezocht naar sleutels, want binnen seconden wordt op het keytag paneel het juiste slot verlicht. De sleutelkasten zijn uitbreidbaar tot maar liefst 384 locaties.

3

Commander Software van Deister

De Deister Commander software legt de verbinding tussen rollen, locaties en bezit met de hardware van de Deister producten. Het registreert alle handelingen nauwkeurig in een datasheet. Sleutelbossen kunnen ook geprogrammeerd worden op een manier dat ze slechts op enkele tijdstippen per dag uitgenomen kunnen worden door daarvoor geautoriseerd personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sleutels van een medicijnkast. Op het moment dat sleutelbossen niet binnen een bepaalde tijd retour zijn, zorgt de Commander software ervoor dat er een email naar de betreffende medewerker en leidinggevende wordt verzonden met de mededeling dat de sleutels niet op de gewenste tijd retour is gebracht. Met dezelfde module is het ook mogelijk om de sleutelbos middels het vier of zes ogen-principe vrij te geven. Om een bepaalde sleutelbos te mogen uitnemen moeten er in dat geval twee of drie medewerkers aanwezig zijn die allen worden geregistreerd op de uitgifte van die bepaalde sleutelbos.

4

Integratie Verschilende Beveiligingssystemen

Het was een absolute eis van Trajectum dat de sleutels die binnenshuis gebruikt worden het pand niet kunnen verlaten. CETEQ heeft met hun ICT-afdeling de kennis in huis om dit soort complexe uitdagingen binnen de bestaande infrastructuur op een veilige manier te verbinden en met elkaar te laten communiceren. Het personeelsregistratiesysteem van Beaufort zorgt voor de centrale aansturing van alle medewerkers op Berkelland, dus ook de gebruikers van sleutelkasten staan in deze database geregistreerd. De IT-specialisten van CETEQ hebben met een importer het personeelsbestand in de Beaufort software geïntegreerd met de Commander database van Deister. Op het moment dat er gegevens worden ingevoerd in het personeelsbestand, wordt direct een koppeling gemaakt met de andere softwaresystemen. Zo wordt nieuwe data snel en automatisch met elkaar uitgewisseld. Deze door CETEQ exclusieve programmering van de software-integratie zorgt dus voor een naadloze communicatie tussen de verschillende databases.

Resultaat

De integratie van de verschillende beveiligingssystemen zorgt ervoor dat het personeel bij binnenkomst de voor hun geautoriseerde sleutelbos uit het systeem kan nemen, waarbij direct de registratie plaatsvindt wie welke sleutels in zijn of haar bezit heeft. Zodra een medewerker een sleutelbos in bezit heeft kan deze het pand niet verlaten. Daarvoor moet de sleutelbos eerst wordt teruggeplaatst in de sleutelkast. Dit voorkomt dat sleutelbossen verdwijnen of het pand verlaten. Als een personeelslid pasjes of sleutels in bezit heeft en de Hr-afdeling maakt een aantekening in het Beaufort personeelsdossier, dan wordt de wijziging direct doorgevoerd in het Commander sleutel beheer systeem. Er is dus maar een centrale registratie nodig. Trajectum heeft hard gewerkt aan de veiligheid door de innovatieve systemen van Deister en Automatic Systems te integreren in de bestaande infrastructuur. Dat heeft ervoor gezorgd dat de innovaties voor de inspecties toereikend zijn gebleken. Trajectum voldoet daarmee aan alle laatst geldende veiligheidseisen van Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarmee laten ze zien dat ze vertrouwen hebben in het beveiligingsprotocol van Trajectum. CETEQ is trots dat ze als partner van Trajectum hebben kunnen meewerken aan de toegenomen veiligheid van het personeel en de bewoners. Tot op heden staat CETEQ nog steeds in nauw contact met Trajectum om het locatiemanagement van nazorg en advies te voorzien.

  • Altijd Toezicht op Sleutelbeheer
  • Verhoogde Veiligheid / Betere Bescherming Clienten en Personeel